הוראת מתמטיקה

חוג לאחר תואר    הוראת מתמטיקה

הלימודים לחוג לאחר תואר בהוראת מתמטיקה פתוחים בפני סטודנטים/בוגרים מהפקולטה למתמטיקה במסלולים מתמטיקה עיונית ומתמטיקה שימושית. על מנת להשלים לימודים לחוג לאחר תואר יש לצבור 36 נקודות לפחות לפי הפירוט הבא:

מקצועות חובה        29.5 נקודות            מרשימה א'

                                מקצועות בחירה      4.0   נקודות             מרשימה ב'

                                מקצועות בחירה      2.5   נקודות             מרשימה ג'

רשימה א'

214103 מיומנויות ושיטות הוראה 3.0
214200/214199 בעיות נבחרות במתמטיקה א' (אוב') 2.0
214206 הוראת האלגברה בחטה"ב (ז'-ט') 3.0
214207 הוראת הגיאומטריה בחטה"ב (ז'-ט') 3.0
214208 דרכי הוראת המתמטיקה בחטה"ע ב' 3.0
214209 דרכי הוראת המתמטיקה בחטה"ע א' 3.0
214233 התנסות בהוראת המתמטיקה בחט"ב 2.0
214234 התנסות בהוראת המתמטיקה בחט"ע 2.0
214122 סדנת רפלקציה על התנסות 1.0
214117 מבוא לחינוך 1 4.5
214118 מבוא לחינוך 2 4.0

 

רשימה ב'

214227 הערכה בחינוך מתמטי 2.5
216101 הרשת כסביבה לימודית 2.5
216112 סדנא מתקדמת להוראת המתמטיקה 2.0
216113 תהליכים בפתרון בעיות: מחקר ויישום 2.0
216122 נושאים חינוכיים במתמטיקה ובמדעי המחשב 2.0
216123 היבטים חינוכיים בהתפתחות המתמטיקה 2.0
216132 הוכחות והנמקות בלימוד המתמטיקה 2.0
216133 מחקר בחינוך מתמטי-השלכותיו להוראה 2.0
216141 טיפוח מצוינות במתמטיקה 2.0
216143 סוגיות באתנומתמטיקה 2.0
216134 מודלים להנעה בלמידת המתמטיקה* 2.0

 

רשימה ג'

014003 סטטיסטיקה 3.0
097317 תורת המשחקים השיתופיים 2.5
104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח 2.5
104134 אלגברה מודרנית ח' 2.5
104286 קומבינטוריקה 2.5
214213/106379 מבוא לתורת המספרים למורים או תורת המספרים 3.0

הערה:

במקרים מסוימים, ועדת הקבלה רשאית לדרוש השלמת קורסים שלא נלמדו בתואר הראשון של המועמד(ת). ההשלמות תהיינה בנושאים: גיאומטריה, תורת המספרים, טופולוגיה, סטטיסטיקה והסתברות.

 

בעלי תואר ראשון בתחומים הקרובים למתמטיקה, יידרשו להשלים מקצועות במתמטיקה (במידה ומקצועות אלה לא נלמדו בלימודים קודמים) כמפורט להלן: לפחות 12 מקצועות במתמטיקה, כולל הקורסים הבאים, או קורסים הדומים להם מבחינת תכניהם: חדו"א 1מ', חדו"א 2מ', אלגברה 1מ', תורת הקבוצות, אלגברה מודרנית ח', תורת הפונקציות, מבוא לתורת ההסתברות, מבוא לסטטיסטיקה, תורת המספרים.

לא ניתן להשלים יותר מארבעה מקצועות במסגרת הלימודים לחוג לאחר תואר בהוראת המתמטיקה.