קשר חם – מרכז מו”פ לקידום שיפור ורענון החינוך המתמטי בישראל

%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%97%d7%9d

קשר-חם – מרכז מחקר ופיתוח לקידום שיפור ורענון החינוך המתמטי בישראל הוקם באוקטובר 1986 ביוזמתה של פרופ’ נצה מובשוביץ-הדר העומדת בראשו מאז. הוא קיבל מעמד של מרכז מורים ארצי למתמטיקה בעל-יסודי מטעם משרד החינוך בשנת 1992 ופעל במסגרת זו במשך 15 שנה. בשנת 2007 בעקבות מכרז, הועבר חלק זה של הפעילות לאוניברסיטת חיפה וצוות “קשר חם” חזר לשקוד על יוזמות מו”פ חדשניות בתחום החינוך המתמטי, בין היתר:

1. פרויקט “רמזור למורה למתמטיקה” זהו מיזם שמטרתו לאפשר לכלל ציבור המורים למתמטיקה ליהנות ממאגר המצטבר באופן שיתופי,  של מערכי-שיעור במתמטיקה, תכניות הוראה נושאיות או תקופתיות, ופריטי הערכת הישגים, והכל בהתאמה לתוכנית הלימודים, בבחינת:

עצור לקריאה ועיון, היכון להפעלהצא לדרך בכיתתך“.

קישור מעודכן לאתר המונגש של רמזור: http://ramzor.net.technion.ac.il

במסגרת המיזם ננקטו המהלכים הבאים:

 • בניית פלטפורמת “רמזור” – פלטפורמה  מסוג structured wiki המאפשרת באופן ידידותי שיתוף במערכי-שיעור, ביצוע התאמות אישיות ושינויים בהם, ועדכונים בהתאם לשינויים בתוכניות-הלימודים. בנוסף לכך מאפשרת הפלטפורמה דיונים בין המשתמשים. תוכנת “רמזור”, מבית אומניסול, היא גמישה, משתפרת בהתמדה ומשודרגת מעת לעת.
 • ההנחה היא שלכל מורה יש באמתחתו קבוצה של מערכי-שיעור שבהם הוא גאה ורוצה לחלוק עם עמיתיו, בתקווה שיימצאו בהם מקור להשראה.
 • בקיץ 2012 התקיימה  בטכניון סדנת קיץ בתנאי פנימייה למורים מנוסים למתמטיקה בעל יסודי שהתמסרו לכתיבת מערכי שיעור. הסדנא התאפשרה הודות למימון חלקי של גוגל וקרן טראמפ. כל מערכי השיעור שהוצעו על ידי מורים למען עמיתיהם נמצאים באתר (ללא אפשרות של הכנסת שיפורים באופן אינטראקטיבי, תכונה השמורה למשתמשים מורשים בתוכנת “רמזור”).
 • בקיץ 2013 התקיימה בטכניון סדנת קיץ בתנאי פנימייה למורים מנוסים בהכנה לבחינות הבגרות של 5 יח”ל, לכתיבת מערכי שיעור. הסדנא התאפשרה הודות למימון חלקי של קרן אביטל. המשתתפים התנסו בשימוש בתוכנה השיתופית החדשה מבית אומניסול. כל מערכי השיעורשהוצעו על ידי מורים למען עמיתיהם נמצאים באתר (ללא אפשרות של הכנסת שיפורים באופן אינטראקטיבי, תכונה השמורה למשתמשים מורשים בתוכנת “רמזור”).
 • בקיץ 2014 השקנובמוסד נאמן את פרויקט “רמזור לצפון” בסיוע מענק מקרן טראמפ.  19 חטיבות עליונות במחוז הצפון נכנסו ל”הרפתקאה” של שלוש שנים שבה בכל בית ספר מלווה חונך בעל נסיון בהוראת מתמטיקה בהיקף 5 יח”ל, מורה אחד או שניים שמתחילים את דרכם בהוראה ברמה זאת. תוכנת “רמזור” מבית אומניסול היא “שולחן העבודה” של המורים המשתתפים בפרויקט.
 • במהלך שנה”ל תשע”ה, במסגרת פרויקט “רמזור לצפון” השתלמו 45 מורים למתמטיקה מ-19 בתי ספר במחוז הצפון שקיבלו הרשאה לשימוש בתוכנת “רמזור”. הם התמקדו בהוראה ברמת 5 יח”ל בכיתה י’ ועבדו בקבוצות של חונך ומתמחים מכל אחד מבתי הספר. כמו כן נכללו בקבוצת המורשים להשתמש בתוכנת “רמזור” גם משתלמים בהסבת אקדימאים להוראה ממכללת “אורנים” וממכללת “בית ברל”.
 • בקיץ 2015 התקיים בית ספר קיץ לקראת המשך פרויקט “רמזור לצפון” בשנה”ל תשע”ו. במסגרתו עבדו החונכים והמתמחים על הכנת מערכי שיעור לקראת שנה”ל תשע”ו בכיתה י”א ברמת 5 יח”ל.
 • בקיץ 2016 התקיים בי”ס קיץ לקראת המשך הפרויקט בתשע”ז. במסגרתו עבדו החונכים והמתמחים על הכנת שנת הלימודים תשע”ז, להוראת המתמטיקה לכיתה י”ב 5 יח”ל.
 • מעגל המורשים להשתמש בתוכנת “רמזור” הורחב והחל משנה”ל תשע”ז כל בתי הספר העל יסודיים במחוז הצפון יכולים לקבל הרשאה לכל צוות המורים למתמטיקה לשימוש בתוכנה ובמאגר המידע של מערכי שיעור המצטבר והולך עליה.

בתי ספר, מכללות להכשרת פרחי הוראה למתמטיקה, ו/או מורים למתמטיקה המעוניינים להצטרף לקהיליית המשתמשים בתוכנה מתבקשים לשלוח דוא”ל אל   project.ramzor@gmail.com

כמו כן אפשר לפנות לאותה כתובת לקבלת פרטים על התבנית להגשת מערכי שיעור ושילובה במאגר מערכי השיעור המצטברים באמצעות תוכנת “רמזור”  לשרות הקהילייה.

2. פרויקט “הבזקי חדשות במתמטיקה”: זהו מיזם לשילוב חדשות מתמטיות בתוכנית הלימודים לחטיבה העליונה, במטרה לצמצם את הפער בין הנעשה בתחום המתמטיקה בת זמננו לבין תוכנית הלימודים בבית הספר העל יסודי, ולהציג בפני התלמידים את המתמטיקה כתחום חי, תוסס, פורה ומרתק אשר תורם ללא הפסקה לקידמה האנושית.

הרעיון הוצג לראשונה על ידי פרופ’ נצה מובשוביץ-הדר בכנס ESU5 בפראג בשנת 2007 ובעקבות זאת נערך מחקר פעולה במסגרת עבודת דוקטורט של בתיה עמית שהסתימה בשנת 2011. הפן המחקרי של המיזם קיבל מימון מהאקדמיה הלאומית למדעים בשנים 2012-2015, וממוסד נאמן בשנת 2014. באפריל 2016 התקבל מימון ממשרד המדע למחקר אורך תלת-שנתי במסגרת מי”ה 2016.

במסגרת הפרויקט מפותחת סדרה של מצגות פאוארפוינט בנות 20-25 דקות שכל אחת מהן מתמקדת בחדשה מתוך המתמטיקה בת זמננו ומיועדת להצגה על ידי המורה למתמטיקה בפני תלמידי כיתה י-י”ב ללא הגבלה של רמת הכיתה.

במסגרת המיזם ננקטו המהלכים הבאים להכשרת מורים למתמטיקה לשילוב הבזקי חדשות בכיתותיהם בחטה”ע:

 • ניסוי ראשון התנהל במתכונת של חדר מורים לומד בשלושה בתי ספר מקיפים ברשת “אורט” בשנה”ל תשע”ב ובתשע”ג.
 • במהלך שנה”ל תשע”ד ו-תשע”ה 2014/15 2015/16 התקיים ניסוי נוסף בו התבצעה ההשתלמות למורים מכל הארץ במתכונת מקוונת בוידיאו קונפרנס באמצעות תוכנת יוניקו.
 • בקיץ תשע”ה יולי 2015 התקיימו השתלמויות מרוכזות במתכונת של בי”ס קיץ בן יומיים רצופים למתחילים ועוד יומיים רצופים למתקדמים בנושא שילוב הבזקי חדשות בהוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה.
 • כל הניסויים הנזכרים נערכו בד בבד עם איסוף נתונים על הקשיים וההצלחות של המורים ועל תגובות התלמידים להבזקים במשך אותה שנה. באפריל 2016 התקבל מימון למחקר אורך תלת-שנתי ממשרד המדע. המחקר יאפשר מעקב אחרי תלמידים שייחשפו על ידי מוריהם (שיקבלו הכשרה ותמיכה) בתדירות קבועה במשך 3 שנים רצופות לסדרה של הבזקי חדשות.
 • בקיץ תשע”ו התקיימו השתלמויות במתכונת בי”ס קיץ ובמהלך שנה”ל תשע”ז התקיימו השתלמויות מקוונות.
 • להבהרות נוספות אפשר לפנות בדוא”ל אל: mns.technion.2016.2019@gmail.com

3. לוגיקה בארץ הפלאות: זהו מיזם להשתלמויות בלוגיקה למורים ולפרחי הוראה ע”פ הספר “לוגיקה בארץ הפלאות”  בהוצאת מכון מופ”ת 2012. לפרטים נוספים נא לפנות בדוא”ל אל: keshercham.technion@gmail.com

4. שילוב החינוך לערכים בהוראת המתמטיקה . זהו מיזם הנובע מהתחושה שההתמקדות בהישגים לקראת בחינות הותיר מאחור את החינוך לערכים. שילוב בין לימוד הדיסציפינה לבין חינוך לערכים הוא לא רק רצוי אלא גם אפשרי. להזמנת הרצאה או השתלמות מורים בנושא נא לשלוח מייל אל keshercham.technion@gmail.com

5. הצפנה לחט”ב ולחט”ע. זהו מיזם הנשען על חומר ייחודי שפותח בשיתוף עם המוזיאון הלאומי למדע והועלה לאתר של משרד החינוך בלינק הבא.

אפשר להזמין באמצעותנו הוראה של הנושא לחוג מתעניינים בשעות שלאחר יום  הלימודים.

6. מאגר המידע של “קשר חם” למשאבים חינוכיים במתמטיקה.

הכתובת היא: http://kesher-cham.technion.ac.il/

7. רשימת התפוצה של “קשר חם” .

להצטרפות נא לעבור לקישור הבא: http://listserv.technion.ac.il/cgi-bin/wa?SUBED1=KESHER-CHAM-L&A=1