סדנת מורים שנה א' – פיתוח מקצועי

 • מבנה סדנת המורים

  פיתוח מקצועי חובה לעובדי הוראה חדשים

   בשנה שלאחר ההתמחות, עליכם להירשם לקורס חובה, המיועד לעובדי הוראה חדשים, והוא כולל מפגשים קבוצתיים וליווי אישי. הקורס מיועד רק למי שעוסק בהוראה באותה השנה.

   היקף הקורס: 30 שעות. מוכר לקידום במתווה הפיתוח המקצועי. בנוסף, 20 שעות ליווי אישי.

   קורס זה הוא חובה לעובדי הוראה חדשים, לצורך קידום בדרגות. יש לתאם עם המנהל/המפקח את בחירת המלווה. המלווה יכול להיות החונך משנת ההתמחות.

 • הנחיות למורים והרשמה

  טופס מינוי מורה מלווה למורה בשנת עבודתו הראשונה/השנייה* לאחר שנת ההתמחות

  הנחיות לחונכים/מלווי