תמונת הדוקטורנטים שלנו צועדים לבמה – 2017

 

 

 

 

 

לוחצים ידים חגית מישקין ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017

לוחצים ידים חגית מישקין ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017

לוחצים ידים אלכס דן ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017

לוחצים ידים אלכס דן ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017

לוחצים ידים קרן לוי ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017

לוחצים ידיים קרן לוי ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט