ליאורה נוטוב

ליאורה נוטוב
04-8295486
210
מתרגלת בקורסים: שיטות מחקר איכותניות בחינוך מיומנויות ושיטות הוראה

  • 2007-עד היום טכניון PhD סיום משוער 2011
  • 1994-1997 טכניון MA בהוראת הטכנולוגיה והמדעים 1997
  • 1986-1991 טכניון BA במתמטיקה שימושית 1991